-20%
,

Nano ข้อโค้งทำมือ45องศา สีขาว/สีเหลือง/สีเทา/สีดำ


4.00 ฿8.00 ฿

Clear
ชื่อสินค้า ราคาขายก่อน Vat
ข้อโค้งทำมือ 45องศา หุน ขนาด 18mm (3/8″) 4
ข้อโค้งทำมือ 45องศา หุน ขนาด 22mm (1/2″) 6
ข้อโค้งทำมือ 45องศา หุน ขนาด 26mm (3/4″) 6
ข้อโค้งทำมือ 45องศา หุน ขนาด 34mm (1″) 8
brands

Nano

ขนาดท่อ

, , ,