-6%
,

Nano ข้อโค้งทำมือ90องศา สีขาว/สีเหลือง/สีเทา/สีดำ


4.00 ฿49.00 ฿

Clear
ชื่อสินค้า ราคาขายก่อน Vat
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 18mm (3/8″) 4
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 22mm (1/2″) 6
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 26mm (3/4″) 8
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 34mm (1″) 9
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 42mm (1 1/4″) 21
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 48mm (1 1/2″) 29
ข้อโค้งทำมือ 90องศา หุน ขนาด 60mm (2″) 49
brands

Nano

ขนาดท่อ

, , , , , ,